Med över 20 års erfarenhet från olika delar av rättsväsendet leder jag dig tryggt genom rättsprocessen.

Innan jag blev advokat arbetade jag som åklagare i över ett decennium och därefter som domare. Jag har genom åren hanterat över tusen rättegångar i mål och tvister av skiftande karaktär. I egenskap av specialiståklagare arbetade jag även med rättslig utveckling inom åklagarmyndigheten, bl.a. rörande sexualbrott och våld i nära relation. Som advokat föreläser jag inom både straffrätt och familjerätt för olika organisationer och vid internutbildning för polisens förundersökningsledare. Jag har även anlitats som rättsexpert i radio. 


Tack vare min breda bakgrund är jag van vid att analysera situationer från flera perspektiv. Jag känner till hur polis och åklagare arbetar och hur domstolarna brukar resonera. Detta innebär en stor fördel för dig som klient, oavsett om du är utsatt för brott, misstänkt för brott eller i behov av hjälp i en vårdnadstvist.


Min övertygelse är att goda resultat kräver lika delar erfarenhet och engagemang.


Vill du veta mer om hur jag arbetar och få insyn i min vardag som advokat och egen företagare finns jag på Instagram med kontot @advokatmannerback (länk under kontaktinformation längst ned). 

Erfarenhet

 • Grundare av Advokat Kristina Mannerback AB 2023 - 
 • Advokat, Amber Advokater 2019-2023
 • Tf. hovrättsråd, Göta hovrätt 2018-2019
 • Adjungerad ledamot, Kammarrätten i Jönköping 2018
 • Regionjurist, Region Jönköpings län 2017-2018
 • Åklagare, specialist, Åklagarmyndigheten i Stockholm, Jönköping och Göteborg 2006-2017
 • Jurist, Utlänningsnämnden, Stockholm 2005
 • Notarietjänstgöring, Jönköpings tingsrätt 2003-2005
 • Jur kand, Göteborgs universitet 2003

Rättsområden

BROTTMÅL

 • Offentlig och privat försvarare
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barnFAMILJERÄTT

 • Ombud i tvister angående vårdnad, boende och umgänge med barn (ej  bodelning och arvsrätt)

SOCIALRÄTT

Offentligt biträde i mål om

 • tvångsvård av unga (LVU)
 • tvångsvård på grund av missbruk (LVM)

Uppdrag och kostnader

Utsatt för brott (målsägande)


Om du blivit utsatt för ett allvarligt brott utser domstolen ett målsägandebiträde åt dig. Vanligtvis görs detta kort efter polisanmälan.


Som målsägandebiträde tar jag tillvara dina intressen och stöttar dig genom polisutredningen och vid en eventuell rättegång. Jag hjälper dig också att föra din skadeståndstalan i domstolen.


Du kan själv välja vem du vill ha som målsägandebiträde genom att du informerar polisen att du vill ha ett målsägandebiträde och vem du önskar. Det är en stor fördel att ha en egen advokat tidigt i utredningen, helst redan vid det första polisförhöret. Du behöver inte kontakta mig innan, utan det räcker att du informerar polisen om att du önskar mig som ditt målsägandebiträde.


Staten betalar hela kostnaden för målsägandebiträdet.

Misstänkt för brott


Om du är misstänkt för ett allvarligt brott utser domstolen en offentlig försvarare (försvarsadvokat) åt dig. Du har rätt att själv välja advokat och du bör ha en advokat närvarande redan vid det första polisförhöret.


Som försvarsadvokat informerar jag dig om innebörden av brottsmisstanken och hur processen går till. Jag bevakar dina rättigheter, rådgör och hjälper dig att föra fram din talan. Du behöver inte kontakta mig i förväg, utan det räcker att du meddelar polisen att du önskar mig som din advokat.


Kostnaden för en offentlig försvarare betalas initialt av staten. Om du döms för brottet kan du bli skyldig att återbetala hela eller delar av kostnaden. Om polisutredningen läggs ned eller domstolen frikänner dig, behöver du inte betala tillbaka något till staten. 


Vid mindre allvarliga brott kan du få en offentlig försvarare om domstolen anser att det finns särskilda skäl. Om du inte får en offentlig försvarare eller om du föredrar en privat försvarare har du möjlighet att själv anlita en sådan. Du betalar då själv hela kostnaden.


Om du företräder ett företag i vars verkamhet en misstanke om miljö- eller arbetsmiljöbrott har uppstått kan det av olika skäl vara en fördel att anlita en privat försvarare.

Tvist om barn


Om ni är osams i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn kan jag företräda dig som ombud gentemot motparten. I många fall kan du med hjälp av ett ombud nå en samförståndslösning med motparten, utan att behöva gå till domstol. Om det inte går att nå en sådan lösning för jag istället din talan i domstolen.


Kostnaden kan delvis betalas genom rättskydd eller rättshjälp. Rättskydd är en del av din hemförsäkring som innebär att du betalar självrisken, vanligtvis 20 procent av advokatkostnaden, medan försäkringsbolaget betalar resterande 80 procent.


Om tvisten uppstår innan det har hunnit gå ett år sedan separationen täcker sällan hemförsäkringen (rättsskyddet) din advokatkostnad. Om du har låg inkomst kan du istället ansöka om rättshjälp från staten. Staten betalar då viss del av advokatkostnaden och du betalar resten i rättshjälpsavgift. Avgiftens storlek beror på dina inkomster, tillgångar, skulder och försörjningsbörda.


Jag kan hjälpa dig att ta reda på om du har rättsskydd eller om du har förutsättningar att få rättshjälp.

Kontaktinformation


Ring eller maila för rådgivning.

Personligt besök efter överenskommelse.


Instagram: @advokatmannerback (länk via ikonen nedan).  Här delar jag med mig av vardagen som advokat och bjuder på allmäna tips inom mina rättsområden. Följ mig gärna!

Adress

Telefon

E-post